Category Archives: Chính sách

Làm sao loại bỏ ngăn rêu xuất hiện trong đài phun nước?

đài phun nước bằng đá trang trí

Để loại bỏ và ngăn tảo phát triển trong đài phun nước của bạn, bạn có thể sử dụng viên nén có tên “Fountain Block”. Bạn sẽ có thể tìm thấy trong cửa hàng sửa chữa nhà cửa hoặc vườn ươm tại địa phương của bạn. Tôi có thể làm gì để bảo vệ đài […]

Bảo hành

đài phun nước sân vườn sân vườn

BẢO HÀNH Chậu trồng cây, băng ghế và các tính năng nước của GFRC được bảo hành giới hạn 1 năm về cấu trúc và lớp hoàn thiện của chúng. Tính năng chữa cháy và nước thương mại được bảo hành 6 tháng. Trong trường hợp yêu cầu bảo hành, chủ sở hữu sẽ được […]